Thành viên sáng lập thương hiệu nến thơm Len Lỏi

Hồng Hạnh
Founder

Viết Hùng
content writer

Hồng Nhung
Content Writer

Tùng Dương
Seoer

Thanh Tâm
Designer

Mạnh Tuấn
Designer

Đức Mạnh
TikTok creator